Projektai

Kompleksinės paslaugos šeimai

Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje

(Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-10-0001 A14-371)

Molėtų rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais vykdo iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajone“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Molėtų rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti įvairias iškilusias krizes.

Projekto partneriai: BĮ Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, VŠĮ Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai“ bei VŠĮ „Skudutiškio akademija“.

Projekto partneris „Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai“ vykdo Bendruomeninių šeimos namų funkcijas. Juose dirbantis specialistas organizuoja ir koordinuoja paslaugų šeimai teikimą, informuoja besikreipiančias šeimas (asmenis), kurioms reikalinga pagalba, individualiai konsultuoja, teikia informaciją telefonu apie rajone teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas. Projekto partneriai VŠĮ „Skudutiškio akademija“ ir VŠĮ „Universalus daugiafunkcis centras Kaimynystės namai“ teikia pozityvios tėvystės mokymų paslaugas, psichosocialinę pagalbą, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines, vaikų priežiūros bei mediacijos paslaugas.

Projekto partneriai organizuoja individualių ir grupinių psichologo konsultacijų teikimą, vykdo tėvystės įgūdžių mokymus, kurių metu stiprinami tėvystės gebėjimai ir padedama vaikams atskleisti savo galimybes. Projektu siekiama apjungti šeimas bendrai veiklai vykdant šeimų klubinę veiklą. Čia šeimos gali užsiimti pasirinkta mėgstama veikla ir išmokti naujų laiko praleidimo būdų, kartu aptarti socialinės atskirties mažinimo, vaikų su vystymosi, raidos, elgesio ir emocijų ypatumus, integracijos ir kitas problemas, dalintis džiaugsmais ir rūpesčiais. Specialistų pagalba teikiama sprendžiant smurto šeimoje ar priklausomybes nuo žalingų įpročių ir kt. problemas. Tėvams, kurie taikiai negali susitarti dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ar kitų vaiko priežiūros klausimų, siūloma pasinaudoti mediatoriaus pagalba.

Veiklose dalyvaujančioms šeimoms, auginančioms vaikus nuo 3 metų iki mokyklinio amžiaus, užsiėmimų metu teikiama vaikų priežiūros paslauga.

Projekto trukmė – 36 mėn., jo metu ketinama suteikti kokybiškas, kompleksiškai teikiamas paslaugas ne mažiau kaip dviem šimtams Molėtų rajono savivaldybės gyventojų.

Kas yra šeimų sietynas?

Šeimų sietynas – bendravimo ir bendradarbiavimo būdas, jungiantis šeimas ir asmenis, naudojant įvairius, patrauklius, artimus šeimos kultūriniam suvokimui metodus, įtraukiantis mažiau aktyvius šeimų narius. Tai klubinė, laisvanoriška veikla, atvira visiems, kuriems aktualus konkretaus renginio turinys: susitikimai su įvairiais žinomais žmonėmis, specialistais, paskaitos, kino filmų peržiūros, šventės, kūrybinės dirbtuvės ir pan.

Pagrindinė Skudutiškio akademijos nuostata

Kiekviena šeima turi vidinių išteklių ieškoti sprendimų ir pati išspręsti kylančias problemas

Šeimos galių stiprinimo programa

Parengta 2016 m. įgyvendinant projektą „Kaimo vaikų gerovės didinimas steigiant skėtinį vaikų dienos centrą TILTAS“, finansuojamą Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo  biudžeto lėšomis.

2017 m. vykdant tarptautinį ES programos ERASMUS+  projektą  „Key Tutors“ („Pagrindinis mentorius“) programa koreguota ir papildyta naujais metodais,  kuriuos pasiūlė ir išbandė 5 Europos šalių  (Prancūzija, Suomija, Lietuva, Lenkija ir Ispanija) ekspertų komanda.

Šeimos galių stiprinimo tikslas

 • nustatyti esamus šeimos žinių, sugebėjimų ir suvokimo resursus
 • atskleisti juos kaip stiprybes
 • paskatinti šeimą panaudoti šiuos resursus sprendžiant problemas ir sunkumus

Programos įgyvendinimas

 • individualūs pokalbiai ir konsultacijos
 • grupiniai mokymai suaugusiems
 • užsiėmimai visai šeimai
 • užsiėmimai vaikams
 • individualių atvejų analizė ir specialistų sprendiniai
 • specialistų kompetencijų tobulinimas

Programos vykdytojai

 • šeimos mentoriai
 • psichologai
 • socioedukatoriai
 • socialiniai darbuotojai

Šeimos mentoriaus veikla

 • kartu su šeima identifikuoja šeimos problemą, planuoja ir padeda įgyvendinti problemos sprendimus
 • padeda atpažinti šeimos resursus ir įgalina jais pasinaudoti
 • padeda šeimos nariams suprasti jų teises ir pareigas
 • padeda šeimos nariams pamatyti ir atpažinti vieni kitų socialinius bei emocinius poreikius, įvertinti šių poreikių tenkinimo svarbą
 • padeda valdyti krizines situacijas
 • informuoja apie socialinės, psichologinės, teisinės, edukacinės, sveikatos priežiūros ir kitos reikalingos pagalbos galimybes
 • sudaro šeimai aktualių kompetencijų tobulinimo planą ir koordinuoja pagalbos šeimai prieinamumą ir pasiekiamumą
 • bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir specialistais, šeimai reikalingą pagalbą
 • teikia šeimai emocinį palaikymą
 • nuolat palaiko ir tobulina savo profesines kompetencijas.

Naujienos

Išvyka į G. ir G. Kriugiškių kaimo turizmo sodybą

Antalgės vaikų dienos centro vaikai keliavo į G. ir G. Kriugiškių kaimo turizmo sodybą.  Sodyboje jų laukė daug įspūdžių bei dalyvavimas įvairiose rungtyse, ieškant paslėpto lobio. Daugiau šios kelionės įspūdžių galite rasti Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/groups/5002063539865979

Plačiau

Skudutiškio akademija dalyvauja ERASMUS+ Projekte WE MEN

 Projekto tikslas- spręsti lyčių nelygybės problemas taikant emocinio intelekto ir lyčių lygybės mokymo metodus skirtus suaugusiųjų švietėjų tobulinimui naudojant skaitmeninius sprendimus. Projekto trukmė: 2020-10-01 – 2022-09-30 Daugiau informacijos apie projektą: https://skudutiskis.lt/projektai/erasmus-projektas-we-men/

Plačiau

Ut erat enim, consequat fringilla pharetra eget Copy

Aenean mattis aliquet orci id pulvinar. Curabitur et urna non est iaculis maximus. Sed viverra elementum sem, sit amet varius orci ultricies eget.

Plačiau